El teu fill/a ¿Té problemes per realitzar les tasques escolars?

Pot ser que sigui per manca de motivació i/o hàbits d’estudi adequats o bé, que formi part del 15% d’alumnes que tenen algun trastorn de lectura, escriptura i/o càlcul.

En qualsevol d’aquests casos, la intervenció ha de ser precoç per evitar el fracàs escolar i cuidar la seva autoestima.

Si has observat que el teu fill/a o té una lectura lenta i poc fluïda per la seva edat, que té moltes dificultats per aplicar les regles d’ortografia, li costa comprendre el què llegeix, o bé, si el que succeeix és que té problemes per mantenir l’atenció en les tasques escolars més senzilles, és despistat i desorganitzat amb el seu material escolar, aquest és un bon moment per demanar l’ajuda d’un professional de la psicopedagogia.

El curs acaba de començar i tenim molts mesos per endavant per poder millorar el rendiment escolar i pujar-li l’autoestima, que en molts casos está afectada per l’acumulació de fracasos i de comentaris negatius que es generen al seu entorn. El psicopedagog t’ajudarà a discernir què li passa al teu fill/a o alumne, si és necessari realitzarà una avaluació psicopedagògica completa per perfilar aquells aspectes en els que s’ha d’incidir per millor, i aquells en els què té habilitat, i que, per tant, hem de potenciar. El reeducador psicopedagògic l’ajudarà instruint-lo en l’adquisició d’uns bons hàbits d’estudi (organització, gestió del temps, tècniques d’estudi, etc.), al mateix temps que estimularà els aspectes a millorar en cada cas en particular, per exemple, entrenant-lo per aconseguir estar cada vegada més temps concentrat durant l’estudi o bé, millorar la caligrafia, la fluïdesa lectora, la comprensió de textos i enunciats, la resolució de problemes, etc. Aquesta intervenició pot dur-se a terme en el propi domicili familiar i va acompanyada de pautes a pares i coordinació amb els professors del nen. També s’inclouen sessions psicoterapèutiques amb el propi nen/a o jove, pares i professors.

 Si creus que el teu fill/a es podria beneficiar d’aquest suport, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres i t’assessorarem sense cap tipus de compromís.

¿Com pot ajudar una reeducació psicopedagògica al teu fill/a?