LOGOPÈDIA

La unitat de logopèdia està dirigida tant a la població infantil com a l’adulta i té com a finalitat prevenir, diagnosticar i tractar els problemes, disfuncions,retards o trastorns que es presenten en els camps de la parla, del llenguatge, de la veu i de la comunicació.

  • Trastorns del llenguatge que poden patir infants i adults:
  • Dificultats en la comunicació: Espectre Autista, TEL.
  • Dificultats del llenguatge oral: Retards, Trastorns.
  • Trastorns de la lectura i l’escriptura: Dislèxia, Disortografia.
  • Dificultats en la parla: Dislàlies, Disglòssies, Disfèmia.
  • Patologia de la veu: Afonies, Disfonies.
  • Patologies derivades d’accidents o lesions del Sistema Nerviós Central: Demències, Disàrtries, Afàsies, Disfàsies.
  • Trastorns Miofuncionals: Deglució Atípica, Síndrome del respirador bucal, Frenet lingual, Hàbits orals lesius.
  • Altres: Discalcúlia…