En qué consisteix el mètode glifing?

1. Avaluem:

Mitjançant una prova glifing dissenyada per especialistes en dificultats de l’aprenentatge, avaluem la velocitat i precisió lectores de manera ràpida i amena. Així, en pocs minuts, podem conèixer el perfil lector del nen o nena de manera acurada i objectiva.

2. Analitzem:

Aquesta avaluació així com les obtingudes al llarg de l’ entrenament són registrades automàticament. Amb aquesta informació, sabem en tot moment què és exactament el que el nen necesita treballar.

3. Entrenem:

La clau per a l’èxit d’un entrenament són l’adaptació, la gradació i la motivació. Des de casa, amb l’ordinador i convertint la lectura en un joc. El nen treballa amb el glifing entre 15 i 20 minuts al dia 4 dies a la setmana. Les dades obtingudes durant l’entrenament arriben al professional de referència que adapta la pauta d’entrenament en cada cas.

4. Millorem:

L’actitud del nen o nena vers la lectura així com en l’entrenament descendeix el nombre errors de manera significativa a mesura que augmenta la velocitat de lectura. El resultat és una lectura més fluida i una millora en la comprensió.

MÈTODE GLIFING